Porter i Stout. Razlike i percepcija

Porter i Stout. Razlike i percepcija

Odmah u početku želim reći: pokušati shvatiti razliku u današnjem svijetu piva između Portera i Stouta može biti poprilično zbunjujuće. Razlog je to što su se imena naizmjenično koristila pri kategorizaciji tamnog piva, i upravo to nas je podstaklo da upoznamo razlike kada su u…