Šta je to Java kafa

Šta je to Java kafa

Kafa ima mnogo imena u zavisnosti od toga kako se pravi, šta se od nje pravi i koje joj je porijeklo. Java kafa je dobila ovaj naziv po svom porijeklu.
Ona dolazi sa ostrva po imenu Java.

Kafa je najprije prokrijumčarena u Indiju odakle se dalje ubrzo proširila na holandske posjede u Indoneziji a naročito na ostrvo Java. Pretpostavka je da su holanđani prvi koristili ovo ime za kafu međutim kako se trgovina ovom kafom širila, ovaj naziv je sve više usvajan širom svijeta.

Kafa se i dalje uzgaja na Javi
Kafa se i dan danas uzgaja na Javi, a većina Arabike koja se gaji tamo se i dalje gaji na plantažama koje su osnovali holanđani. Osamdesetih godina listovi kafe bili su zahvaćeni žutilom i hrđom tako da su proizvođači bili prinuđeni Arabiku zamijeniti Liberikom a zatim i Robustom. Liberika i Robusta pokazale su se kao otpornije na lisnu rđu mada svakako nikada nisu mogle da se porede sa sortom Arabica.
Postoji pet plantaža na kojima se i dalje uzgaja Arabika i gdje proizvođači posjeduju itekako dobre uslove za njihov uzgoj u vidu pristojnih pogona za preradu tako da je kvalitet kafe ovih plantaža na visokom nivou.

Termin Java opšte je bio poznat među poznavaocima kafe i ljudima koji su znali porijeklo naziva i o čemu je riječ međutim ovaj termin iskorišten je i kao ime programskog jezika Java koji je lansiran 1995. godine. Ikona ovog jezika je “sasvim slučajno” šoljica kafe. Java je naziv za kafu međutim sigurno je da je ovaj termin bio jedina inspiracija za ime ovog programskog jezika.

Source: driftaway.coffee
Photo: booking.com detourcoffee.com

Please follow and like us:
error